Giáo dục Việt Nam

Friday, March 25, 2016

GS. Mahathi Mahabhashyam và bài hướng dẫn sử dụng công cụ probcons

FOODCROPS.VN. GS. Mahathi Mahabhashyam của trường đại học Stanford giới thiệu về bài hướng dẫn sử dụng probcons, một công cụ mới lạ cho việc tạo những " multiple alignments của trình tự protein.FOODCROPS. LUA GAO VIET NAM

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC

Google+ Followers

Friends

Arabidopsis