Giáo dục Việt Nam

Friday, March 25, 2016

Phytozome công cụ dữ liệu họ gen của 18 loài thực vật

LÚA GẠO VIỆT NAM. Phytozome là công cụ cung cấp dữ liệu họ gen liên quan đến 18 bộ gen thực vật khác nhau. Môi trường tìm kiếm dựa trên tìm kiếm của GMOD’s Gbrowse, các dữ liệu sau cùng được tải từ Phytozome Boimart là công cụ mã nguồn mở của dữ liệu.FOODCROPS . LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC

Google+ Followers

Friends

Arabidopsis