Giáo dục Việt Nam

Friday, March 25, 2016

RiceXpro công cụ nghiên cứu biểu hiện gen lúa của NIAS

LÚA GẠO VIỆT NAM. NIAS có trang công cụ RiceXpro là trang dữ liệu cho cơ sở dữ liệu biểu hiện biểu hiện gen có nguồn gốc từ các thí nghiệm microarray bao gồm toàn bộ vòng đời của cây lúa từ l úc nảy mầm, cây con, đẻ nhánh, thân kéo d ài, ra hoa, chín hạt. Là cơ sở trong dự á n của bộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Nhật BảnXem thêm

FOOD CROPS. LƯỢNG THỰC

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC

Google+ Followers

Friends

Arabidopsis