Giáo dục Việt Nam

Friday, March 25, 2016

GS. Mahathi Mahabhashyam và bài hướng dẫn sử dụng công cụ probcons

FOODCROPS.VN. GS. Mahathi Mahabhashyam của trường đại học Stanford giới thiệu về bài hướng dẫn sử dụng probcons, một công cụ mới lạ cho việc tạo những " multiple alignments của trình tự protein.FOODCROPS. LUA GAO VIET NAM

Phytozome công cụ dữ liệu họ gen của 18 loài thực vật

LÚA GẠO VIỆT NAM. Phytozome là công cụ cung cấp dữ liệu họ gen liên quan đến 18 bộ gen thực vật khác nhau. Môi trường tìm kiếm dựa trên tìm kiếm của GMOD’s Gbrowse, các dữ liệu sau cùng được tải từ Phytozome Boimart là công cụ mã nguồn mở của dữ liệu.FOODCROPS . LƯƠNG THỰC

RiceXpro công cụ nghiên cứu biểu hiện gen lúa của NIAS

LÚA GẠO VIỆT NAM. NIAS có trang công cụ RiceXpro là trang dữ liệu cho cơ sở dữ liệu biểu hiện biểu hiện gen có nguồn gốc từ các thí nghiệm microarray bao gồm toàn bộ vòng đời của cây lúa từ l úc nảy mầm, cây con, đẻ nhánh, thân kéo d ài, ra hoa, chín hạt. Là cơ sở trong dự á n của bộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Nhật BảnXem thêm

FOOD CROPS. LƯỢNG THỰC

Rice Togo Browser, KOME công cụ nghiên cứu gen lúa của NIAS

LUAGAOVIETNAM. NIAS có trang công cụ Rice Togo Browser được thiết kế để cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu gen đáp ứng như cầu nghiên cứu chiến lược gen chức năng. Nó là thành phần cơ sở dữ liệu của AgriTOGO, một trong những nguồn lực và hệ thống thông tin phụ vụ cho nhiều dự án của bộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Bên cạnh đó, còn có KOME (Knowledge-based Oryza Molecular biological Encyclopedia) về các dòng cDNA cho lúa (Oryza sativa L. ssp. japonica cv. Nipponbare) được thu thập và hoàn thành trịnh tự.
Quick Guide

FOOD CROPS. LÚA GẠO VIỆT NAM

Google+ Followers

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC

Google+ Followers

Friends

Arabidopsis