Giáo dục Việt Nam

Saturday, April 9, 2011

Trường đại học Newcastle và hướng dẫn sử dụng Clustal W

BIO LECTURE. Trường đại học Newcastle trình bài bài giảng ngắn về "multiple sequence alignment" và cách thức sử dụng chương trình Clustal W.FOODCROPS. BIOLECTURE

Zhang - Zhi Hu và bài giảng về các nguồn tại liệu sinh tin

BIO LECTURE. Giáo sư Zhang - Zhi Hu, trường đại học Georgetown, giới thiệu bài viết về các nguồn tại liệu liên quan đến sinh tin học phục vụ trong nghiên cứu khoa học.FOODCROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

Monday, April 4, 2011

Thông tin nghiên cứu phát triển khoa học của các nước

BIOLECTURE. Hiệp hội hoàng gia Royal Society công bố Trung Quốc đã vượt qua mặt Nhật Bản xếp thứ 2 trên thế giới về số lượng công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế, có thể vượt Mỹ năm 2020. Hiện tại, Mỹ, Anh, Đức, Nhật là các nước đứng đầu có số trích dẫn các bài báo khoa học nhiều nhất. Nhật Bản vẫn giữ vị trí dẫn đầu về số bằng sáng chế đăng ký ở văn phòng sáng chế của Hoa Kỳ.


FOODCROPS. BIO LECTURE

Google+ Followers

Friends

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC