Giáo dục Việt Nam

Wednesday, December 20, 2017

2017. Nguyễn Thị Xuân Trang. Khảo sát khả năng chịu mặn muối NaCl trong điều kiện in vitro ở các giống chuối già đang trồng tại Việt Nam

2017. Nguyễn Thị Xuân Trang. Khảo sát khả năng chịu mặn muối NaCl trong điều kiện in vitro ở các giống chuối già đang trồng tại Việt Nam FOODCROPS.VN HỌC MỖI NGÀY

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

Friends

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC