Giáo dục Việt Nam

Wednesday, December 20, 2017

2017. TS Bùi Minh Trí. Xác định tỷ lệ và cường độ chiếu sáng tối ưu từ đền Led đơn sắc trong quá trình nhân giống Lan Dendrobium mini invitro

2017. TS Bùi Minh Trí. Xác định tỷ lệ và cường độ chiếu sáng tối ưu từ đền Led đơn sắc trong quá trình nhân giống Lan Dendrobium mini invitro FOODCROPS.VN HỌC MỖI NGÀY

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

Friends

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC