Giáo dục Việt Nam

Wednesday, December 20, 2017

2017. TS Huỳnh Hữu Đức. Ứng dụng marker phân tử DNA Barcode trong nghiên cứu đa dạng di truyền và định danh loài trên một số loài lan rừng Việt Nam

2017. TS Huỳnh Hữu Đức. Ứng dụng marker phân tử DNA Barcode trong nghiên cứu đa dạng di truyền và định danh loài trên một số loài lan rừng Việt Nam FOODCROPS.VN HỌC MỖI NGÀY

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

Friends

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC