Giáo dục Việt Nam

Saturday, April 9, 2011

Trường đại học Newcastle và hướng dẫn sử dụng Clustal W

BIO LECTURE. Trường đại học Newcastle trình bài bài giảng ngắn về "multiple sequence alignment" và cách thức sử dụng chương trình Clustal W.FOODCROPS. BIOLECTURE

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

Friends

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC