Giáo dục Việt Nam

Saturday, April 9, 2011

Zhang - Zhi Hu và bài giảng về các nguồn tại liệu sinh tin

BIO LECTURE. Giáo sư Zhang - Zhi Hu, trường đại học Georgetown, giới thiệu bài viết về các nguồn tại liệu liên quan đến sinh tin học phục vụ trong nghiên cứu khoa học.FOODCROPS. CÂY LƯƠNG THỰC

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

Friends

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC