Giáo dục Việt Nam

Monday, July 25, 2011

The Future of Rice Genomics: Sequencing the Collective Oryza Genome

BIO LECTURE. Bài viết về tương lai của bộ gen cây lúa.

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

Friends

SÁCH THỰC VẬT

SINH HỌC ỨNG DỤNG

SÁCH SINH HỌC